Selalu Meminta !

Selalu Meminta!

Jika kita seorang anak, sangat mungkin kita meminta mainan kepada orang tua. Ketika kita adalah seorang murid, wajar apabila meminta diberikan penjelasan kepada guru. Apabila kita seorang pasien maklum jika kita meminta informasi kesehatan kepada dokter.

Kehidupan kita tidak dapat terlepas dari orang lain, termasuk meminta bantuan kepada mereka. Apalagi, status kita adalah seorang hamba sehingga kita tidak akan pernah terlepas dari kuasa Tuhan kita. Oleh karenanya, senantiasalah meminta kepada Allah karena sesungguhnya Dialah satu-satunya Yang Maha Pemberi Pertolongan.

“Seberapa pun ujian yang kita hadapi, tetaplah meminta karena Allah sangat dekat kepada hambanya yang meminta kepada-Nya.”
(Q.S. Al Baqarah ayat 186)

Allah senantiasa menyukai hamba-Nya yang dekat dan selalu membutuhkan-Nya. Meminta kepada Allah bukanlah hal yang tidak disukai-Nya, melainkan hal yang disenanginya. Sebab, Allah senantiasa dekat dengan hamba yang selalu membutuhkan-Nya.

Semoga Allah mampukan untuk menjadi hanba yang taat kepada-Nya Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.


Informasi LazisQu Lazis Quran
Website : lazisqu.or.id
wa.me/+6285845127991
Instagram : @lazisqu

Leave a Comment